اجرای ساختمان

اجرای ساختمانهای بتنی و فلزی
اجرای ساختمان از زمان خاکبرداری و گودبرداری شروع میشود و شامل مراحل زیر میباشد که به صورت مختصر در اینجا به آن اشاره میکنیم.
نخستین مرحله در اجرای یک ساختمان پی سازی میباشد که این کار باید بعد از گودبرداری و پی کنی انجام شود.
آرماتور بندی از حساس ترین و با دقت ترین قسمتهای ساختمان بتنی است.کارگاه آرماتور بندی در تمام مراحل اجرای ساختمان باید در قسمتی از کارگاه اصلی تشکیل شود.
از آنجا که بتن قبل از سخت شدن روان بوده ،لذا برای شکل دادن به آن احتیاج به قالب داریم.
قالب بندی شامل : قالب بندی پی ها ، قالب بندی ستون ها ، قالب بندی تیرهای اصلی و قالب بندی سقف میباشد.
مراحل اجرای ساختمان :

  • اجرای خاکبرداری و گودبرداری ساختمان
  • اجرای پی سازی و فونداسیون ساختمان
  • اجرای آرماتور بندی ساختمان
  • اجرای قالب بندی و بتن ریزی ساختمان
  • اجرای سقف ساختمان
  • اجرای سنگ قرنیز
  • اجرای کف سازی نهایی
  • اجرای کف سازی سرویس ها (حمام،توالت،روشویی،آشپزخانه)
  • اجرای قیرگونی ساختمان و ...
شرکت نرو استیل(Nervesteel) در تمام مراحل اجرای ساختمان و نهایی کردن ایده های شما در کنار شما خواهد بود.