طراحی تخصصی ساختمان

طراحی تخصصی ساختمان| Special design of buildings
براي بيشتر آشنا شدن با طراحی تخصصی ساختمان بايد ابتدا مفهوم دو واژه " طراحی " و " ساختمان " را بياموزيم.
ابتدا به مفهوم ساختمان ميپردازيم: ساختمان يا بنا سازه‌ای است که برای سکونت و به عنوان سرپناه يا براي کار ساخته مي‌شود که محيط را به دو بخش درون و بيرون تقسيم مي‌کند. ساختمان‌هايی که از نظر بلندا از اندازه مشخصی بلندتر باشند ساختمان‌هاي بلندمرتبه گفته مي‌شود. در ايران ساختمان بلندمرتبه طبق مصوبه شوراي عالی شهرسازی و معماری به ساختمان‌های بالاتر از شش طبقه گفته می‌شود. ساختمان‌های بسيار بلند نيز اصطلاحاً آسمان‌ خراش يا برج ناميده می‌شوند.به ساختمان‌های بزرگ و باارزش قديمی بيشتر "عمارت" گفته می‌شود.
و اما واژه طراحی :
طراحی" يا "ديزاين" به دانش ايجاد يک طرح يا نمايه از هر تصوير ذهنی يا واقعی گفته می‌شود.
در هنرهای تجسمی ، طراحی يا به‌صورت يک اثر مستقل و يا به‌عنوان پيش‌ طرحی برای اثر اصلی انجام می‌شود که در اين صورت طرح مقدماتی يا اوليه نيز خوانده می‌شود. طراحی به دو بخش کلی تقسيم می‌شود. يکی حوزه drawing (رسم) است که شامل برداشت‌های شخصی يا تجربه‌های آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بيان مستقل و به روش‌ های متنوع می‌باشد و ديگری حوزه design (طراحی) است که شامل مراحل ترکيب عناصر بصری و فضا بر پايه اصول طرح است و جنبه کاربردی دارد، مانند رشته‌های طراحی صنعت ، طراحی معماری ، طراحی لباس ، طراحی خودرو و طراحی ساختمان.
نقشی که فقط با خط رسم شود و سايه‌روشن يا لکه‌های رنگی نداشته باشد طرح خطی ناميده می‌شود. مهم‌ترين موضوع در طرح‌های خطی ، خطوط پيرامونی اشياء است.
طراحی فنی و مهندسی در گذشته با خط‌کش، پرگار، گونيا و ابزارهايی مانند آنها انجام ميشد اما امروزه به کمک نرم افزار های متعدد در زمينه طراحی و بخصوص طراحی ساختمان ،تجربه و سليقه طراح تخصصی ساختمان با کمک نرم افزار های اين بخش به کمک طراح می آيد.
شرکت Nervesteel بنيانگذار سبکی نوين و مقاوم در طراحی تخصصی ساختمان با پشتوانه سالها تجربه در طراحی ساختمان و با بکارگيری فنون تخصصی دانش نوين طراحی ساختمان اکنون در خدمت طراحان و معماران و بويژه طراحان تخصصی ساختمان ميباشد.
Special design of buildings