طراحی نقشه ساختمان

از تاریخی که انسان های اولیه آغاز به ساختن سرپناه برای خود نمودند معماری نیز آغاز شد. به دنبال بروز این پدیده طراحی نقشه ساختمان نیز مطرح گردید، در نتیجه نیاز به تهیه ی نقشه ساختمان، تعبیر و تفسیر و خواندن نقشه ساختمان احساس گردید.
دانش نقشه کشی یکی از قدیمی ترین هنرهای انسان است که در این باره می توان شواهدی را از آثار مدوّن و ثبت شده ی تاریخ باستان یافت. نقشه کشی را باید به صورت یک فن و همگام با نیاز جامعه دانست و سعی در آموزش صحیح و منطبق با اصول فنی آن داشت تا بتواند به نحو مؤثری در خدمت جامعه قرار گیرد. از اهمیت و حساسیت نقشه کشی ساختمان همین بس که هدف از طراحی و نقشه کشی ساختمان صرفه جویی در هزینه ها و مصالح ساختمانی و نیز مقاوم سازی ساختمان ها در برابر عوامل طبیعی می باشد.
نقشه های معماری توسط معماران و طراحان برای تعداد زیادی از اهداف استفاده می شود :
به منظور پیشرفت یک ایده طراحی به یک طرح منسجم، برای برقراری ارتباط ایده ها و مفاهیم، برای متقاعد کردن مشتریان از محاسن طراحی، برای فعال کردن یک پیمانکار ساختمان برای ساخت آن، به عنوان سابقه ای از کار تکمیل شده، و برای ایجاد یک رکورد از یک ساختمان که در حال حاضر وجود دارد.
نقشه های معماری با توجه به مجموعه ای از قراردادها که شامل دیدگاه های خاص (طرح طبقه، بخش و غیره)، اندازه برگه، واحدهای اندازه گیری و مقیاس، حاشیه نویسی و ارجاع متقابل کشیده می شوند . پیشرفت علم و تکنولوژی کامپیوتر تأثیر عمده ای بر روش های مورد استفاده برای طراحی نقشه های فنی داشت.
شرکت Nervesteel با بهره گیری از کادر متخصص وخوش ذوق خود درزمینه طراحی نقشه ساختمان اعم از مسکونی تجاری ویا اداری آماده خدمت گزاری می باشد.