نیلینگ ساختمان

شرکت cutterfloor بعنوان زیر مجموعه ای از هلدینگ شرکت "Nervesteel" با ترکیبی از تکنیسین های متخصص وبا تجربه به صورت تخصصی در زمینه خاکبرداری وبهسازی وپایدارسازی خاک به روش نیلینگ وانکراژ فعالیت می کند .
ما مفتخریم با هدف جلب رضایت وبا بهره گیری از کادر حرفه ای شما رادر انجام پروژه های عمرانی یاری نماییم. نیلینگ ساختمان از سه دهه گذشته شروع شده و تاحال نیز بعنوان یک تکنیک برای پایداری حفاظت گود با انعطاف پذیری بالا استفاده می شود.
اجرای نیلینگ ساختمان تئوری استفاده از روش نیلینگ ساختمان بر پایه مقاوم کردن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی با فاصله های نزدیک به هم می باشد.
استفاده از این روش موجب افزایش مقاومت برشی توده خاک می گردد، محدود نمودن و تحت کنترل در آوردن تغییر مکانهای خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش بدلیل افزایش نیروی قائم می شود.
مهار کششی نیلینگ معمولا از آرماتورهای فولادی با قطر بیست تا چهل میلیمتر و با حدتسلیم چهرصد و بیست تا پانصد نیوتن بر میلیمتر مربع استفاده می شوند که درون یک چال حفاری شده با قطر هفتاد وشش تا صدو پنجاه میلیمتر قرارگرفته و دور آن درون چال تزریق می گردد. فواصل بین مهارهای کششی در حدود یک تا دو متر می باشد و طول آنها نیز در حدود هفتاد الی صد درصد ارتفاع گود می باشد و حداقل شیب نسبت به افق حدودا پنزده درجه می باشد.