نيلينگ | soil nailing


نيلينگ چيست؟
جهت ايجاد ثبات در مناطقی از خاک در پروژه های عمرانی و ساختمانی مجموعه عملياتی صورت ميگيرد که به آن نيلينگ ميگويند.در روش نيلينگ به همراه گودبرداری خاک ، قرار دادن ميله های تقويت کننده فولادی از حرکت و لغزش خاک جلوگيری ميکند.
شرکت Nervesteel بنيانگذار سبکی نوين و مقاوم در طراحی تخصصی ساختمان و نيلينگ با پشتوانه سالها تجربه در نيلينگ و طراحی ساختمان و با بکارگيری فنون تخصصی دانش نوين طراحی ساختمان اکنون در خدمت طراحان و معماران و بويژه طراحان تخصصی ساختمان ميباشد. soil nailing