> پیوندهای مفید > پیوندهای مفید سازمان ها > سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

: چهارشنبه 24 دی 1393
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسي ساختمان

آدرس وب سایت سازمان

سازمان نظام مهندسي ساختمان، براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 به منظور تامين مشاركت هر چه وسيع تر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف قانون مذكور تاسيس شده است.


www.irceo.net