> پیوندهای مفید > پیوندهای مفید سازمان ها > سازمان حفاظت محیط زیست کشور

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

: چهارشنبه 24 دی 1393
سازمان حفاظت محیط زیست کشور

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

آدرس وب سایت سازمان

هدف این سازمان تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمراز محیط زیست بوده، بنحوی که ضمن حفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود، رشد و اعتلای کیفی انسان ها فراهم آید.


www.doe.ir