> آيين نامه ها > معرفی مباحث 22 گانه مقررات ملي ساختمان

معرفی مباحث 22 گانه مقررات ملي ساختمان

: چهارشنبه 12 شهریور 1393
معرفی مباحث 22 گانه مقررات ملي ساختمان

در این بخش، مباحث 22 گانه مقررات ملي ساختمان که توسط  دفتر امور مقررات ملی ساختمان تهیه شده است، معرفی می گردد (بخش الف، جدول1). در بخش ب نیز راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان آمده است.


الف) جدول 1 معرفی عناوین مباحث 22 گانه به همراه سال ویرایش

مبحث

عنوان مباحث

اولین ویرایش

دومین ویرایش

سومین ویرایش

چهارمین ویرایش

1

تعاریف

1392 

 

 

 

2

نظامات اداری

1384

 

 

 

3

حفاظت ساختمانها در مقابل حريق

1380

1392

 

 

4

الزامات عمومي ساختمان

1387

1392

 

 

5

مصالح وفرآورده هاي ساختماني

1369

1382

1389

1392

6

بارهاي وارد بر ساختمان

1380

1385

1392

 

7

پي و پي سازي

1369

1388

1392

 

8

طرح واجراي ساختمانهاي بامصالح بنايي

1384

1392

 

 

9

طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه

1368

1385

1388

 1392

10

طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي

1368

1384

1387

 1392

11

طرح واجراي صنعتي ساختمان ها

1383

1392

 

 

12

ايمني و حفاظت كار در حين اجرا

1372

1380

1385

 1392

13

طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها

1372

1382

 

 

14

تاسيسات مکانیکی

1380

1391

 

 

15

آسانسورها وپلكان برقي

1380

1387

1392

 

16

تأسيسات بهداشتی

1372

1382

1391

 

17

لوله كشي گاز طبيعي

1381

1387

1389

 

18

عايق بندي و تنظيم صدا

1380

1390

 

 

19

صرفه جويي درمصرف انرژي

1370

1381

1389

 

20

علائم و تابلوها

1384

 

 

 

21

پدافند غیرعامل

1391

 

 

 

22

مراقبت و نگهداري

1392

 
ب) راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

راهنماي مبحث سيزدهم : طرح واجراي تاسيسات برقي ساختمانها

راهنماي طراحي واجراي قالب بندي سازه هاي بتني

دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود

راهنماي مبحث سوم (1392) : حفاظت ساختمانها در مقابل حريق

راهنمای مبحث هفتم (1390) : پی و پی سازی

راهنمای مبحث ششم (1390) : بارهای وارد بر ساختمان

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (1390)

راهنماي مبحث بیست و یکم : پدافند غیرعامل (1392)

راهنمای مبحث نوزدهم : صرفه جویی در مصرف انرژی (1392)

راهنمای مبحث چهاردهم : تاسیسات مکانیکی (1392)

راهنماي مبحث شانزدهم : تأسيسات بهداشتی (1392)

منبع: دفتر امور مقررات ملی ساختمان، وزرات راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان